e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 251184
Szukaj informacji o sprawach sądowych

Szczegóły sprawy

III UZP 2/20
VI Uz 2/20 - postanowienie z dnia 26 lutego 2020 r. - Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
5 marca 2020 r.
zagadnienie prawne
"Czy pismo procesowe strony, z którego treści wynika, że strona nie zgadza się z rozstrzygającym sprawę co do istoty orzeczeniem, winno zostać potraktowane jako mylnie oznaczone w rozumieniu art. 130 § 1 zd. 2 k.p.c. i stanowiące w istocie wniosek o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia na piśmie,na wzór zasady obowiązującej w tym zakresie w procedurze karnej, czy też winno ono bezwzględnie zostać uznane za apelację wniesioną bez uprzedniego zgłoszenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia, a zatem niedopuszczalną w rozumieniu art. 373 § 1 k.p.c.?"
sąd niższej instancji
wydano orzeczenie formalne
(wartość nadano w dniu 29 września 2020 r.)
udzielono odpowiedzi
(wartość nadano w dniu 29 września 2020 r.)
tak
Orzeczenia niewystępujące w internetowej bazie orzeczeń Sądu Najwyższego są udostępniane przez Referat do spraw dostępu do informacji publicznej.
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
29 września 2020 r., godz. 16:05
Przejdź do początku