e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 229840
Szukaj informacji o sprawach sądowych

Szczegóły sprawy

III CZP 22/17
II Ca 550/16 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Sąd Okręgowy w Lublinie
14 marca 2017 r.
zagadnienie prawne
"Czy oddanie części nieruchomości przylegającej do chodnika w posiadanie zależne (najem) wyłącza w stanie prawnym obowiązującym do 1 lutego 2015 roku obowiązek właściciela usuwania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika położonego wzdłuż tej nieruchomości, o jakim mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2016.250), czy też obowiązek ten w świetle art. 2 ust. 1 pkt 4 tej ustawy obciąża zarówno właściciela, jak i władającego nieruchomością najemcę?"
Sąd Okręgowy w Lublinie
zwrócono akta wraz z odpisem orzeczenia
(wartość nadano w dniu 30 października 2017 r.)
udzielono odpowiedzi
(wartość nadano w dniu 22 czerwca 2017 r.)
tak
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
4 marca 2020 r., godz. 13:10
Przejdź do początku