e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 251156
Szukaj informacji o sprawach sądowych

Szczegóły sprawy

III CZP 52/22
RF/92/2021 - wniosek z dnia 8 lipca 2021 r. - Rzecznik Finansowy
9 lipca 2021 r.
zagadnienie prawne
"Czy w przypadku wypowiedzenia umowy kredytu przez kredytodawcę, bieg terminu przedawnienia roszczeń kredytodawcy o zapłatę rat, których terminy płatności upłynęły przed momentem wypowiedzenia, rozpoczyna się z chwilą wypowiedzenia, czy z upływem odrębnego dla każdej raty umownego terminu płatności?"
Rzecznik Finansowy
zarejestrowana
nie
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
4 marca 2023 r., godz. 17:26
Przejdź do początku