e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 213727
Szukaj informacji o sprawach sądowych

Szczegóły sprawy

III CZP 83/20
BSA I - 4110 - 3/20 - Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
8 września 2020 r.
zagadnienie prawne
"Czy w świetle art. 31a ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1914) sprostowanie może być podpisane przez należycie umocowanego pełnomocnika osoby uprawnionej do żądania sprostowania materiału prasowego?"
Pierwszy Prezes SN
zarejestrowana
nie
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
1 października 2020 r., godz. 12:02
Przejdź do początku