e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 205800
Szukaj informacji o sprawach sądowych

Szczegóły sprawy

III CZP 87/19
I ACa 276/19 - postanowienie z dnia 3 października 2019 r. - Sąd Apelacyjny w Gdańsku
3 grudnia 2019 r.
zagadnienie prawne
"Czy w sprawie między konsumentem a Bankiem o ustalenie nieważności w całości - umowy kredytu hipotecznego formalnie zawartego w walucie obcej (CHF) a wypłaconego i spłacanego w walucie polskiej, Sąd w ramach postępowania apelacyjnego - w sytuacji ustalenia, że część postanowień umowy stanowi niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu art. 385 (1) k.c., może w świetle art. 321 § 1 k.p.c. orzec, iż tylko określone postanowienia umowy (a nie cała umowa) są bezskuteczne lub nieważne?"
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
wydano orzeczenie formalne
(wartość nadano w dniu 15 września 2020 r.)
udzielono odpowiedzi
(wartość nadano w dniu 15 września 2020 r.)
tak
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
15 września 2020 r., godz. 16:03
Przejdź do początku