e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 183249
Szukaj informacji o sprawach sądowych

Szczegóły sprawy

III CZP 106/18
I Ca 436/18 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r. - Sąd Okręgowy w Tarnowie
5 grudnia 2018 r.
zagadnienie prawne
"Czy przewidziane w art. 41 § 1 k.r.o. prawo wierzyciela do zaspokojenia się z majątku wspólnego małżonków może być realizowane także przez wytoczenie powództwa przeciwko małżonkowi dłużnika o zobowiązanie do spełnienia świadczenia wynikającego z czynności prawnej, której stroną małżonek dłużnika nie był, i czy uprawnienie to pozostaje aktualne również wtedy, gdy świadczenie to objęte jest już tytułem egzekucyjnym wydanym uprzednio przeciwko samemu dłużnikowi?"
Sąd Okręgowy w Tarnowie
wydano orzeczenie formalne
(wartość nadano w dniu 11 kwietnia 2019 r.)
udzielono odpowiedzi
(wartość nadano w dniu 11 kwietnia 2019 r.)
tak
Orzeczenia niewystępujące w internetowej bazie orzeczeń Sądu Najwyższego są udostępniane przez Referat do spraw dostępu do informacji publicznej.
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
11 kwietnia 2019 r., godz. 16:03
Przejdź do początku