e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 224564
Szukaj informacji o sprawach sądowych

Szczegóły sprawy

III CZP 104/18
III Ca 763/13 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r. - Sąd Okręgowy w Gliwicach
4 grudnia 2018 r.
zagadnienie prawne
"Czy w szczególnie uzasadnionych wypadkach uczestnicy postępowania nieprocesowego, a w procesie strony, mogą uczestniczyć w rozprawie za pomocą społecznych komunikatorów internetowych?"
Sąd Okręgowy w Gliwicach
inne zakończenie sprawy
(wartość nadano w dniu 5 grudnia 2018 r.)
zwrot akt z powodu braków formalnych
(wartość nadano w dniu 5 grudnia 2018 r.)
tak
Orzeczenia niewystępujące w internetowej bazie orzeczeń Sądu Najwyższego są udostępniane przez Referat do spraw dostępu do informacji publicznej.
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
4 marca 2020 r., godz. 13:11
Przejdź do początku