e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 185280
Szukaj informacji o sprawach sądowych

Szczegóły sprawy

III CZP 118/17
IX Ca 268/17 - postanowienie z dnia 5 grudnia 2017 r. - Sąd Okręgowy w Olsztynie
29 grudnia 2017 r.
zagadnienie prawne
"1. Czy zakres obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu polegającą na posadowieniu na niej urządzeń elektroenergetycznych obejmuje tylko pas eksploatacyjny, niezbędny przedsiębiorstwu przesyłowemu do właściwego korzystania z urządzeń infrastruktury elektoenergetycznej, czy też do zakresu obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu zalicza się pas ochronny linii, w tym także wskazany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego? 2. Czy ustalając odpowiednie wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu dotyczącej urządzeń elektoenergetycznych należy brać pod uwagę ograniczenia właściciela obciążonej nieruchomości w jego uprawnieniach związanych ze sposobem wykonywania władztwa nad nią w obrzarze objętym pasem ochronnym wskazanym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego?"
Sąd Okręgowy w Olsztynie
zwrócono akta wraz z odpisem orzeczenia
(wartość nadano w dniu 2 lipca 2018 r.)
odmówiono podjęcia uchwały
(wartość nadano w dniu 13 czerwca 2018 r.)
tak
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
4 lipca 2018 r., godz. 16:06
Przejdź do początku