e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 173123

Szczegóły sprawy

IV CSK 687/16
IX Ca 145/16 - postanowienie z dnia 20 maja 2016 r. - Sąd Okręgowy w Olsztynie
25 listopada 2016 r.
skarga kasacyjna
wydano orzeczenie merytoryczne
oddalono
tak
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
12 października 2017 r., godz. 16:03
Przejdź do początku