e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 237227
Szukaj informacji o sprawach sądowych

Szczegóły sprawy

III CZP 113/17
II Ca 99/17 - postanowienie z dnia 12 lipca 2017 r. - Sąd Okręgowy w Lublinie
29 listopada 2017 r.
zagadnienie prawne
"Czy w procesie z powództwa klienta przeciwko podmiotowi rynku finansowego o zapłatę kwoty roszczenia zgłoszonej w reklamacji klienta, regulacja zawarta w art. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2016 roku, poz. 892, t. jedn. ze zm.) wyłącza możliwość kwestionowania przez podmiot rynku finansowego zasadności dochodzonego roszczenia tak co do zasady, jak i co do wysokości, czy jedynie oznacza przerzucenie ciężaru dowodu na podmiot rynku finansowego, który będzie zobowiązany udowodnić, że roszczenie nie przysługuje powodowi bądź przysługuje mu w niższej wysokości?"
Sąd Okręgowy w Lublinie
wydano orzeczenie formalne
(wartość nadano w dniu 13 czerwca 2018 r.)
udzielono odpowiedzi
(wartość nadano w dniu 13 czerwca 2018 r.)
tak
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
4 marca 2020 r., godz. 13:10
Przejdź do początku