e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 237581
Szukaj informacji o sprawach sądowych

Szczegóły sprawy

III CZP 101/16
V CSK 659/15 - postanowienie z dnia 25 sierpnia 2016 r. - SN - Cywilna
24 listopada 2016 r.
zagadnienie prawne
"Czy służebność przesyłu może być ustanowiona na prawie użytkowania wieczystego? a w razie odpowiedzi pozytywnej: Czy użytkownik wieczysty może żądać ustanowienia takiej służebności wówczas, gdy urządzenia przesyłowe znajdowały się na nieruchomości Skarbu Państwa przed oddaniem jej w użytkowanie wieczyste?"
skład SN
przekazana do archiwum
(wartość nadano w dniu 30 listopada 2018 r.)
udzielono odpowiedzi
(wartość nadano w dniu 16 maja 2017 r.)
tak
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
4 marca 2020 r., godz. 13:09
Przejdź do początku