e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 174154

Szczegóły sprawy

III CZP 100/16
VIII Ca 412/16 - postanowienie z dnia 19 października 2016 r. - Sąd Okręgowy w Toruniu
24 listopada 2016 r.
zagadnienie prawne
"1) Czy uzyskanie na własność przez przedsiębiorstwo państwowe urządzeń przesyłowych, posadowionych na nieruchomościach należących wówczas do Skarbu Państwa, na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. z 1991 r., Nr 2, poz. 6) spowodowało uzyskanie przez to przedsiębiorstwo z mocy prawa - jako prawa związanego z własnością urządzeń, - służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu obciążającego te nieruchomości? 2) w przypadku udzielenia odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, czy przedsiębiorstwo przesyłowe jako posiadacz służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu, pozostawało w dobrej czy w złej wierze oraz w jakiej dacie rozpoczął się bieg terminu zasiedzenia tej służebności, na rzecz tego przedsiębiorstwa?"
Sąd Okręgowy w Toruniu
wydano orzeczenie formalne
przekazano na skład 7-osobowy
tak
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
20 lutego 2017 r., godz. 12:02
Przejdź do początku