e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 259550
Szukaj informacji o sprawach sądowych

Szczegóły sprawy

II CSK 641/14
Izba Cywilna
I ACa 425/14 - wyrok z dnia 27 maja 2014 r. - Sąd Apelacyjny w Poznaniu
23 września 2014 r.
skarga kasacyjna
zakreślona/zakończona
odmówiono przyjęcia do rozpoznania
(wartość nadano 27 maja 2015 r.)
Orzeczenia niewystępujące w internetowej bazie orzeczeń Sądu Najwyższego są udostępniane przez Referat do spraw dostępu do informacji publicznej.
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
8 kwietnia 2023 r., godz. 21:39
Przejdź do początku