e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 193230
Szukaj informacji o sprawach sądowych

Szczegóły sprawy

I KZP 8/10
IX Waz 19/10 - postanowienie z dnia 30 marca 2010 r. - Sąd Okręgowy w Warszawie IX Wydział Karny-Odwoławczy
6 kwietnia 2010 r.
zagadnienie prawne
Czy nie zrealizowanie przez właściciela lub posiadacza pojazdu obowiązku wskazania na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie stanowi wykroczenie przeciwko przepisom o porządku ruchu na drogach publicznych, czy wykroczenie przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym a zatem, czy nie wykonanie nałożonego obowiązku wypełnia znamiona wykroczenia z art. 97 kw, czy z art. 65 § 2 kw.
Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział Karny-Odwoławczy
przekazana do archiwum
(wartość nadano w dniu 8 lipca 2013 r.)
odmówiono podjęcia uchwały
(wartość nadano w dniu 29 czerwca 2010 r.)
tak
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
8 lipca 2013 r., godz. 12:00
Przejdź do początku