e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 172272

Szczegóły sprawy

III CZP 7/17
II Ca 1730/16 - postanowienie z dnia 24 listopada 2016 r. - Sąd Okręgowy w Krakowie
17 stycznia 2017 r.
zagadnienie prawne
"Czy samo złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej do sądu, bez uprzedniego zgłoszenia roszczenia bezpośrednio zobowiązanemu do jego zaspokojenia, jest wystarczające do zachowania terminu z art. 129 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 672), w sytuacji, gdy odpis wniosku doręczony został przeciwnikowi po upływie terminu wskazanego w powołanym przepisie?"
Sąd Okręgowy w Krakowie
zwrócono akta wraz z odpisem orzeczenia
udzielono odpowiedzi
tak
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
4 lipca 2017 r., godz. 16:05
Przejdź do początku