e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 259550
Szukaj informacji o sprawach sądowych

Szczegóły sprawy

III CZP 45/14
Izba Cywilna
BSA I-4110-3/14 - SN - Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
30 kwietnia 2014 r.
zagadnienie prawne
"Czy wytoczenie przez właściciela nieruchomości przeciwko posiadaczowi służebności przesyłu, a przed dniem 3 sierpnia 2008 r. przeciwko posiadaczowi służebności gruntowej polegającej na korzystaniu z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do eksploatacji urządzeń, o których mowa w art. 49 k.c., powództwa o zasądzenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości w zakresie odpowiadającym treści służebności przerywa bieg terminu zasiedzenia służebności przesyłu?"
zakreślona/zakończona
udzielono odpowiedzi
(wartość nadano 26 listopada 2014 r.)
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
8 kwietnia 2023 r., godz. 21:47
Przejdź do początku