e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 189132
Szukaj informacji o sprawach sądowych

Szczegóły sprawy

III CZP 136/10
I Ca 255/10 - postanowienie z dnia 16 listopada 2010 r. - Sąd Okręgowy w Sieradzu
27 grudnia 2010 r.
zagadnienie prawne
"Czy uprawnionym w rozumieniu art. 991 k.c. jest również spadkobierca, który został powołany do spadku z ustawy, i w przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej czy wartość gospodarstwa rolnego, będącego przedmiotem umowy darowizny, zawartej w związku z zaprzestaniem działalności rolniczej darczyńców i dla nabycia świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników uwzględnia się przy ustalaniu zachowku?"
Sąd Okręgowy w Sieradzu
przekazana do archiwum
(wartość nadano w dniu 10 października 2012 r.)
odmówiono podjęcia uchwały
(wartość nadano w dniu 30 marca 2011 r.)
tak
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
16 października 2012 r., godz. 12:01
Przejdź do początku