e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 254459
Szukaj informacji o sprawach sądowych

Szczegóły sprawy

III CZP 138/10
Izba Cywilna
I Ca 205/10 - postanowienie z dnia 7 września 2010 r. - Sąd Okręgowy w Tarnowie
27 grudnia 2010 r.
zagadnienie prawne
"W jakim składzie orzekającym podlega rozpoznaniu ponowny wniosek strony o wyłączenie sędziego oparty na tych samych okolicznościach, jakie wskazano w uprzednio rozpoznanym merytorycznie wniosku i czy w składzie tym może uczestniczyć sędzia, którego ponowny wniosek o wyłączenie dotyczy?"
zakreślona/zakończona
udzielono odpowiedzi
(wartość nadano 18 marca 2011 r.)
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
7 kwietnia 2023 r., godz. 13:37
Przejdź do początku