e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 213727
Szukaj informacji o sprawach sądowych

Szczegóły sprawy

III BP 4/16
IX P 480/15 - zarządzenie z dnia 22 października 2015 r. - Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
12 grudnia 2016 r.
skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
wydano orzeczenie formalne
(wartość nadano w dniu 22 lutego 2017 r.)
odrzucono środek zaskarżenia
(wartość nadano w dniu 22 lutego 2017 r.)
tak
Orzeczenia niewystępujące w internetowej bazie orzeczeń Sądu Najwyższego są udostępniane przez Referat do spraw dostępu do informacji publicznej.
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
12 kwietnia 2018 r., godz. 16:13
Przejdź do początku