e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 248675
Szukaj informacji o sprawach sądowych

Szczegóły sprawy

III CZP 112/16
XXVII Ca 1390/16 - postanowienie z dnia 2 grudnia 2016 r. - Sąd Okręgowy w Warszawie
12 grudnia 2016 r.
zagadnienie prawne
"1. Czy po wznowieniu postępowania sprawa powinna zostać rozpoznana w granicach faktycznych i prawnych przyjętych za podstawę zaskarżonego postanowienia stwierdzającego nabycie własności przez przemilczenie, czy w granicach faktycznych i prawnych wskazanych we wniosku wszczynającym sprawę o stwierdzenie zasiedzenia? 2. W razie udzielenia odpowiedzi, że po wznowieniu postępowania sprawa powinna zostać rozpoznana w granicach faktycznych i prawnych przyjętych za podstawę zaskarżonego postanowienia - czy skutkiem skargi o wznowienie postępowania zarzucającej jego nieważność jest zmiana orzeczenia tylko w razie ustalenia, że okoliczności wynikające z podstawy skargi mogły mieć wpływ na treść wydanego rozstrzygnięcia?"
Sąd Okręgowy w Warszawie
przekazana do archiwum
(wartość nadano w dniu 30 listopada 2018 r.)
udzielono odpowiedzi
(wartość nadano w dniu 22 marca 2017 r.)
tak
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
4 marca 2020 r., godz. 13:09
Przejdź do początku