Organy i jednostki organizacyjne

Prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

dr hab. Piotr Prusinowski

Piotr Prusinowski, urodził się w Olsztynie w dniu 3 sierpnia 1970 r. W mieście tym ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące.

Od września 1981 r. należał do harcerstwa. Działał w Szczepie 37 Olsztyńskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Płomienie" – środowisku które należało do KIHAM, a po jego rozwiązaniu weszło w skład niezależnego nurtu harcerskiego.  Po utworzeniu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej pełnił funkcję komendanta hufca. Następnie, w latach 1993 – 1996, był instruktorem – w stopniu harcmistrza - Referatu Wschód ZHR, zakładał i organizował polskie harcerstwo w Wilnie i we Lwowie. Posiada najwyższy stopień harcerski – Harcerza Rzeczypospolitej.

W czerwcu 1994 r. ukończył prawo na Uniwersytecie Gdańskim i we wrześniu tego roku rozpoczął aplikację sądową. Z dniem 21 października 1996 r., po zdaniu egzaminu sędziowskiego, zaczął orzekać jako asesor – najpierw w Sądzie Rejonowym w Kętrzynie, a od dnia 1 listopada 1997 r. w Sądzie Rejonowym w Olsztynie. W dniu 10 lipca 1998 r. otrzymał nominację na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie. W Sądzie tym pełnił obowiązki przewodniczącego wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych (od dnia 1 marca 2001 r.) i wiceprezesa (od dnia 1 lutego 2004 r).

Z dniem 31 marca 2005 r. został powołany na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Olsztynie w wydziale pracy i ubezpieczeń społecznych, a z dniem 19 września 2013 r. na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Białymstoku również w wydziale pracy i ubezpieczeń społecznych.

W okresie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2014 r. orzekał w Sądzie Najwyższym w ramach delegacji. Sędzia Sądu Najwyższego od dnia 11 lutego 2016 r. Orzeka w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Z dniem 2 września 2021 r. został powołany na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Poza działalnością orzeczniczą, od dnia 21 grudnia 1998 r., zatrudniony jako wykładowca akademicki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego). W dniu 11 maja 2007 r. Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego nadała mu stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Zatrudnienie pracownicze a świadczenie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych – w świetle prawa pracy i prawa wykroczeń". W dniu 4 listopada 2016 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa (prawa pracy).

Jest autorem ponad 90 publikacji naukowych, w tym 4 monografii, komentarzy do Kodeksu pracy, glos i artykułów. Od października 2012 r. stały wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Zasiada w Radzie Naukowej periodyku Praca i Zabezpieczenie Społeczne i Redakcji Orzecznictwa Sądów Polskich.

Jest żonaty, ma dwoje dzieci, mieszka w małej miejscowości pod Olsztynem.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Brzózka Maciej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
8 września 2021 r., godz. 12:40
Przejdź do początku