Organy i jednostki organizacyjne

Sekretariat Prezesa
Ewa Szatan

tel. (22) 530-84-49, fax. (22) 530-90-44

Kierownik sekretariatu Izby
Elżbieta Lewandowska

Wydział I

Wydział dla spraw ze skarg kasacyjnych, zażaleń, skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa własności przemysłowej z okręgów sądów apelacyjnych w Katowicach, Krakowie i Łodzi

Przewodniczący Wydziału
Katarzyna Gonera, sędzia Sądu Najwyższego
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Elżbieta Radzikowska

tel. (22) 530-84-54, fax. (22) 530-90-41

Wydział II

Wydział dla spraw ze skarg kasacyjnych, zażaleń, skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa własności przemysłowej z okręgów sądów apelacyjnych w Warszawie, Białymstoku, Gdańsku i Poznaniu

Przewodniczący Wydziału
Jerzy Kuźniar, sędzia Sądu Najwyższego
Kierownik Sekretariatu Wydziału
p.o. Małgorzata Beczek

​tel. (22) 530-84-43, fax. (22) 530-90-42

Wydział III

Wydział dla spraw ze skarg kasacyjnych, zażaleń, skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa własności przemysłowej z okręgów sądów apelacyjnych w Lublinie, Rzeszowie, Szczecinie i Wrocławiu oraz

 • zagadnienia prawne w sprawach należących do właściwości Izby
 • sprawy rejestrowe, z wyłączeniem spraw dotyczących rejestracji przedsiębiorstw i rejestracji zastawów
Przewodniczący Wydziału
Jolanta Strusińska-Żukowska, sędzia Sądu Najwyższego
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Ewa Rogalska

tel. (22) 530-84-32, fax.(22) 530-90-43​

Sędziowie

 • Bohdan Bieniek
 • Jolanta Frańczak
 • prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf
 • Katarzyna Gonera
 • Beata Gudowska
 • Józef Iwulski
 • Halina Kiryło
 • Zbigniew Korzeniowski
 • Jerzy Kuźniar
 • dr hab. Dawid Miąsik
 • dr Zbigniew Myszka
 • Maciej Pacuda
 • dr hab. Piotr Prusinowski
 • prof. dr hab. Krzysztof Rączka
 • Romualda Spyt
 • Krzysztof Staryk
 • prof. dr hab. Andrzej Wróbel
Przejdź do początku