Organy i jednostki organizacyjne

Nota biograficzna - Joanna Lemańska, Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych

Joanna Lemańska

​Joanna Lemańska, ur. 13 maja 1973 r. w Krakowie, dr hab., pracownik naukowy Katedry Prawa Administracyjnego UJ; naukowo specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z ochroną jednostki wobec administracji oraz zagadnień skupiających się wokół zasad ogólnych i aksjologii prawa administracyjnego.

W 1997 r. ukończyła WPiA UJ i została zatrudniona w Katedrze Prawa Administracyjnego UJ. Ukończyła także Studium Zarządzania i Biznesu przy Zakładzie Ekonomii Stosowanej UJ. W 2005 r. uzyskała na WPiA UJ stopień doktora nauk prawnych (na podstawie pracy Koncepcja samorządu województwa na tle porównawczym). Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskała w 2017 r. (na podstawie pracy Uzasadnione oczekiwania w perspektywie prawa krajowego i regulacji europejskich). Przez dwie kadencje (2005-2008 i 2008-2012) była Rzecznikiem Dyscyplinarnym Rektora UJ do spraw studentów i doktorantów. 

Działalność naukową łączy z praktyką prawniczą. W latach 2003-2018 była radcą prawnym. W latach 2016-2018 Przewodnicząca Wspólnej Komisji Orzekającej w sprawach naruszeń dyscypliny finansów publicznych. Opracowała wiele ekspertyz prawnych, w tym m.in. w toku procedury legislacyjnej, a także na zlecenie podmiotów publicznych. Od wielu lat jest wykładowcą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie oraz w KSSiP. Jest wiceprzewodniczącą Rady Programowej KSSiP. Opublikowała kilkadziesiąt opracowań naukowych, w tym 2 monografie w formie książkowej. 

Od 26 lutego 2019 r. pełni funkcję Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator BIP
Czas udostępnienia informacji w BIP:
21 sierpnia 2020 r., godz. 14:47
Przejdź do początku