Organy i jednostki organizacyjne

Prezes Sądu Najwyższego

Joanna Lemańska
Sekretariat Prezesa

​tel. (22) 530-81-25, fax. (22) 530-90-79

Kierownik Sekretariatu Izby
Katarzyna Madyjak

​tel. (22) 530-81-09

e-mail: sn@sn.pl​

Wydział I

​Wydział dla rozpatrywania skarg nadzwyczajnych, rozpoznawania protestów wyborczych i protestów przeciwko ważności referendum ogólnokrajowego i referendum konstytucyjnego oraz stwierdzania ważności wyborów i referendum, innych spraw z zakresu prawa publicznego, w tym spraw z zakresu ochrony konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego oraz spraw, w których złożono odwołanie od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także skarg dotyczących przewlekłości postępowania przed sądami powszechnymi i wojskowymi oraz Sądem Najwyższym.

Przewodniczący Wydziału
Ewa Stefańska, sędzia Sądu Najwyższego
Zastępca Przewodniczącego Wydziału
Dariusz Czajkowski, sędzia Sądu Najwyższego
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Anna Bereda

​tel. (22) 530-81-08

Zastępca Kierownika Sekretariatu Wydziału
Jolanta Włostowska

​tel. (22) 530-82-79

Sędziowie

 • dr hab. Antoni Tadeusz Bojańczyk, prof. UW
 • dr hab. Leszek Bosek, prof. UW
 • Dariusz Czajkowski
 • dr hab. Paweł Czubik
 • dr hab. Tomasz Demendecki, prof. UMCS
 • dr hab. Marek Zbigniew Dobrowolski
 • dr hab. Paweł Sławomir Księżak, prof. UŁ
 • dr hab. Joanna Bożena Lemańska
 • Marcin Łochowski
 • dr hab. Oktawian Dariusz Nawrot, prof. UG
 • prof. dr hab. Janusz Dariusz Niczyporuk
 • dr hab. Adam Redzik, prof. UW
 • dr hab. Mirosław Sadowski, prof. UWr
 • dr Marek Marian Siwek
 • dr Ewa Leokadia Stefańska
 • dr hab. Aleksander Stępkowski
 • dr hab. Maria Agnieszka Szczepaniec, prof. UKSW
 • dr hab. Krzysztof Andrzej Wiak, prof. KUL
 • dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
 • dr hab. Grzegorz Marian Żmij
Przejdź do początku