Organy i jednostki organizacyjne

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych - Sędziowie

 • dr hab. Antoni Bojańczyk, prof. UW
 • dr hab. Leszek Bosek, prof. UW
 • Dariusz Czajkowski
 • dr hab. Paweł Czubik
 • dr hab. Tomasz Demendecki, prof. UMCS
 • dr hab. Marek Dobrowolski
 • dr hab. Paweł Księżak, prof. UŁ
 • dr hab. Joanna Lemańska
 • Marcin Łochowski
 • dr hab. Oktawian Nawrot, prof. UG
 • prof. dr hab. Janusz Niczyporuk
 • dr hab. Adam Redzik, prof. UW
 • dr hab. Mirosław Sadowski, prof. UWr
 • dr Marek Siwek
 • dr Ewa Stefańska
 • dr hab. Aleksander Stępkowski
 • dr hab. Maria Szczepaniec, prof. UKSW
 • dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
 • dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
 • dr hab. Grzegorz Żmij
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rębacz Przemysław
Czas udostępnienia informacji w BIP:
2 października 2019 r., godz. 12:36
Przejdź do początku