Organy i jednostki organizacyjne

Izba Karna Wydział I

Wydział dla zagadnień prawnych oraz wniosków o rozstrzygnięcie rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych lub Sądu Najwyższego w sprawach rozpoznawanych na podstawie Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu karnego skarbowego oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz dla spraw dyscyplinarnych przedstawicieli zawodów medycznych i rzeczników patentowych,
a także
dla spraw z nadzwyczajnych środków zaskarżenia (kasacji, wznowienia postępowania i skarg na wyrok sądu odwoławczego) oraz zażaleń i innych spraw określonych w ustawie (np. wystąpień sądów o przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości) z okręgów Sądów Apelacyjnych w: Poznaniu i Wrocławiu oraz dla spraw wojskowych.


Sprawy z okręgu Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, które wpłynęły do Wydzialu I do dnia 31
grudnia 2021 r. zostały zarejestrowane i będą prowadzone w tym Wydziale do ich
zakończenia.


Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Szmurło Mariusz (ms)
Czas udostępnienia informacji w BIP:
11 stycznia 2022 r., godz. 10:01
Przejdź do początku