Organy i jednostki organizacyjne

Sekretariat Prezesa

Katarzyna Czudowska

tel. (22) 530-84-14

Kierownik Sekretariatu Izby

Danuta Pawińska

tel. (22) 530-84-15, fax (22) 530-90-36.​

e-mail: sn@sn.pl​

Wydział I

Wydział dla zagadnień prawnych oraz wniosków o rozstrzygnięcie rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych lub Sądu Najwyższego w sprawach rozpoznawanych na podstawie Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu karnego skarbowego oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Przewodniczący Wydziału

Dariusz Świecki, sędzia Sądu Najwyższego

Kierownik Sekretariatu Wydziału

Joanna Sałachewicz

tel. (22) 530-83-95

Wydział II

Wydział dla spraw z nadzwyczajnych środków zaskarżenia (kasacji, wznowienia postępowania i skarg na wyrok sądu odwoławczego) oraz zażaleń i innych spraw określonych w ustawie (np. wystąpień sądów o przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości) z okręgów Sądów Apelacyjnych w: Łodzi i Warszawie.

Przewodniczący Wydziału

Waldemar Płóciennik, sędzia Sądu Najwyższego

Kierownik Sekretariatu Wydziału

​Helena Niewiadomska

tel. (22) 530-84-21

Wydział III

Wydział dla spraw z nadzwyczajnych środków zaskarżenia (kasacji, wznowienia postępowania i skarg na wyrok sądu odwoławczego) oraz zażaleń, a także innych spraw określonych w ustawie (np. wystąpień sądów o przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości) z okręgów Sądów Apelacyjnych w: Białymstoku, Gdańsku i Lublinie.

Przewodniczący Wydziału

Tomasz Artymiuk, sędzia Sądu Najwyższego

Kierownik Sekretariatu Wydziału

Alicja Piśkiewicz

tel. (22) 530-83-93

Wydział IV

Wydział dla spraw z nadzwyczajnych środków zaskarżenia (kasacji, wznowienia postępowania i skarg na wyrok sądu odwoławczego) oraz zażaleń, a także innych spraw określonych w ustawie (np. wystąpień sądów o przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości) z okręgów Sądów Apelacyjnych w: Katowicach, Krakowie i Rzeszowie.

Przewodniczący Wydziału

Wiesław Kozielewicz, sędzia Sądu Najwyższego

Kierownik Sekretariatu Wydziału

Anna Kowal

tel. (22) 530-83-83

Wydział V

Wydział dla spraw z nadzwyczajnych środków zaskarżenia (kasacji, wznowienia postępowania i skarg na wyrok sądu odwoławczego) oraz zażaleń, a także innych spraw określonych w ustawie (np. wystąpień sądów o przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości) z okręgów Sądów Apelacyjnych w: Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu.

Przewodniczący Wydziału

Jarosław Matras, sędzia Sądu Najwyższego

Kierownik Sekretariatu Wydziału

Ewa Oziębła

tel. (22) 530-83-81

Wydział VI

Wydział dla spraw dyscyplinarnych sędziów oraz spraw z zakresu immunitetu sędziego, z nadzwyczajnych środków zaskarżenia w sprawach dyscyplinarnych adwokatów, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów, lekarzy, lekarzy weterynarii, notariuszy, pielęgniarek i położnych, prokuratorów, radców prawnych, rzeczników patentowych oraz zażaleń w tych sprawach, a także dla skarg na przewlekłość postępowania w sprawach karnych i karnych skarbowych przed sądami apelacyjnymi oraz przewlekłość postępowania przed Sądem Najwyższym w Izbie Wojskowej.

Przewodniczący Wydziału

Andrzej Siuchniński, sędzia Sądu Najwyższego

Kierownik Sekretariatu Wydziału

p.o. Katarzyna Wojnicka

tel. (22) 530-82-37

Wydział VII

Wydział dla spraw wojskowych.

Przewodniczący Wydziału

Andrzej Tomczyk, sędzia Sądu Najwyższego

Kierownik Sekretariatu Wydziału

Piotr Marczuk

tel. (22) 530-83-05

Sędziowie

 • Tomasz Artymiuk
 • Krzysztof Cesarz
 • Małgorzata Gierszon
 • Henryk Gradzik
 • Jerzy Grubba
 • dr Dariusz Kala
 • dr Przemysław Kalinowski
 • Kazimierz Klugiewicz
 • Wiesław Kozielewicz
 • Michał Laskowski
 • Rafał Malarski
 • Jarosław Matras
 • Piotr Mirek
 • Marek Pietruszyński
 • Waldemar Płóciennik
 • Zbigniew Puszkarski
 • Andrzej Ryński
 • Dorota Rysińska
 • Andrzej Siuchniński
 • Barbara Skoczkowska
 • Andrzej Stępka
 • Józef Szewczyk
 • dr hab. Dariusz Świecki, prof. UŁ
 • Andrzej Tomczyk
 • Eugeniusz Wildowicz
 • dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ
 • Stanisław Zabłocki
Przejdź do początku