Organy i jednostki organizacyjne

Nota biograficzna - Wiesław Kozielewicz, Prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Karną

p.o. Wiesław Kozielewicz

IC_Zawistowski_Dariusz_Prezes_SN_small.jpg

Wiesław Kozielewicz, sędzia Sądu Najwyższego (postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 1999 r.), przewodniczący Wydziału w Izbie Karnej. Poprzednio w sądownictwie powszechnym: od dnia 1 września 1978 r. – aplikant sądowy etatowy w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Zamościu, następnie, po złożeniu z wynikiem bardzo dobrym egzaminu sędziowskiego, asesor sądowy w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Zamościu ( postanowienie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 października 1980 r.), uchwałą Rady Państwa z dnia 21 kwietnia 1983 r. powołany na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Hrubieszowie, zaś uchwałą Rady Państwa z dnia 16 października 1986 r. powołany na stanowisko sędziego Sądu Wojewódzkiego w Zamościu. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 1990 r. powołany, z dniem 1 października 1990 r,. na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Lublinie. W latach 1994 – 1998 zastępca Przewodniczącego Sądu Dyscyplinarnego, a w okresie 1998 – 2002 zastępca Przewodniczącego Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. W latach  1990 – 1997 przewodniczący wojewódzkich, bądź okręgowych, komisji wyborczych, przeprowadzających wybory: prezydenckie (1990, 1995), do Sejmu RP (1991, 1993, 1997), oraz referenda ogólnokrajowe ( 1996, 1997 ) na obszarze województwa zamojskiego. W okresie od dnia 21 listopada 2014 r. do dnia 11 lutego 2020 r. członek Państwowej Komisji Wyborczej (zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej  od dnia 25 listopada 2014 r., Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej  od dnia 7 października 2019 r. ).  W latach 1999 – 2008 członek kilku zespołów ds. nowelizacji prawa karnego, zaś w okresie od listopada 2010 r. do listopada 2013 r. członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. Uczestniczył w pracach komisji sejmowych nad zmianami prawa karnego i prawa wyborczego, a także w  pracach legislacyjnych nad projektem ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, oraz zmianami w prawie dyscyplinarnym zawodów prawniczych. Od dnia 1 września 2006 r. do dnia 3 marca 2009 r. członek Rady Programowej Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury, zaś od dnia 24 kwietnia 2009 r. do dnia 24 kwietna 2013 r. członek Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Prowadził zajęcia na konferencjach szkoleniowych organizowanych dla sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy,  a także wykładał na studiach podyplomowych: na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytecie Jagiellońskim, Akademii Łazarskiego w Warszawie oraz studiach doktoranckich na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytecie Jagiellońskim. Wykładał na studiach magisterskich z zakresu prawa na Akademii Koźmińskiego w Warszawie i  Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Autor ponad 90 publikacji z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, prawa dyscyplinarnego, a także opracowań historycznoprawnych. 

 

​​

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Szmurło Mariusz (msz)
Czas udostępnienia informacji w BIP:
4 maja 2020 r., godz. 20:43
Przejdź do początku