Organy i jednostki organizacyjne

Michał Laskowski, Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Karnej

dr Michał Laskowski

IC_Michał_Laskowski_Prezes

Dr Michał Laskowski, sędzia Sądu Najwyższego orzekający w Izbie Karnej (od 2010 r.), powołany z dniem 26 maja 2020 r. przez Prezydenta RP na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Karnej. 

Urodził się 16 maja 1961 r. w Poznaniu. Tam ukończył II Liceum Ogólnokształcące i prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Po ukończeniu studiów (1985) rozpoczął aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim (1987). Następnie rozpoczął pracę w charakterze asesora sądowego w Sądzie Rejonowym w Chodzieży. W trakcie pracy został powołany do odbycia rocznej służby wojskowej. Po jej ukończeniu pracował dalej jako asesor w Sądzie Rejonowym w Pile i w Sądzie Rejonowym w Lesznie. W 1990 r. otrzymał nominację na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego, a w 1994 r. - na stanowisko sędziego Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu. Od 1997 r. pełnił funkcję wiceprezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu. W 2001 r. został powołany na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. W tym samym roku został Prezesem Sądu Okręgowego w Poznaniu, którą to funkcję pełnił do 2006 r.

Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego (2010–2016). Od października 2016 r. do końca kwietnia 2020 r. Rzecznik prasowy Sądu Najwyższego. 

W 2018 r.  uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie. Autor 23 publikacji o charakterze naukowym, w tym wydanej w formie książkowej pracy doktorskiej pt. Uchybienie godności urzędu sędziego jako podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej. W przeszłości wykładowca dla aplikantów sądowych, sędziów i prokuratorów oraz radców prawnych. Członek komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów sędziowskich, członek Komisji Egzaminacyjnej rozpatrującej odwołania od wyników egzaminu adwokackiego. 

Prywatnie: żonaty, ma troje dorosłych dzieci, mieszka w Poznaniu.

 

​​

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Brzózka Maciej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
28 marca 2022 r., godz. 15:45
Przejdź do początku