Organy i jednostki organizacyjne

Izba Karna Wydział III

Wydział dla spraw z nadzwyczajnych środków zaskarżenia (kasacji, wznowienia postępowania i skarg na wyrok sądu odwoławczego) oraz zażaleń, a także innych spraw określonych w ustawie (np. wystąpień sądów o przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości) z okręgów Sądów Apelacyjnych w: Krakowie, Rzeszowie i Szczecinie.


Sprawy z okręgów Sądów Apelacyjnych w Gdańsku i Lublinie, które wpłynęły do Wydzialu III
do dnia 31 grudnia 2021 r. zostały zarejestrowane i będą prowadzone w tym Wydziale do ich
zakończenia.


Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Szmurło Mariusz (ms)
Czas udostępnienia informacji w BIP:
11 stycznia 2022 r., godz. 10:01
Przejdź do początku