Zamówienia publiczne Izby Dyscyplinarnej

Zamówienie Biura Gospodarczego Izby Dyscyplinarnej

z dnia 29 października 2019 r.
Informacja z otwarcia ofert z dnia 29 października 2019 r.

​Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę samochodu osobowego o napędzie hybrydowym dla Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego" znak sprawy: KP ID II 2311-52/19/3/ZP 

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Nowicka Dorota
Czas udostępnienia informacji w BIP:
29 października 2019 r., godz. 14:11
Przejdź do początku