Zamówienia publiczne

Zamówienie Biura Informatyki

z dnia 26 sierpnia 2019 r.
Informacja o wyborze oferty z dn. 26 sierpnia 2019 r. dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zam. pub. nr KPP IV-0413-55/19 na "Dostawę sprzętu komputerowego"
Przejdź do początku