Zamówienia publiczne

Zamówienie Biura Informatyki

z dnia 19 sierpnia 2019 r.
Informacja z otwarcia ofert z dnia 19 sierpnia 2019 r. dot. post. w trybie przet. nieogr. o udzielenie zam. publ. nr KPP IV-0413-55/19 na dostawe sprzętu komputerowego
Przejdź do początku