Zamówienia publiczne

Zamówienie Biura Informatyki

z dnia 22 maja 2019 r.
Inf.o wyborze oferty z dnia 22.05.2019 r. dot. post. w tr. przet.nieog. o udz. zam.pub.KPP IV-0413-40/19 na „Zawarcie um. ram. na dost. lic., aktual. lic. i subs.pak. stand. opr., usług host. i usł. wsparcia dla SN”
Przejdź do początku