Zamówienia publiczne

Zamówienie Biura Informatyki

z dnia 15 października 2018 r.
Informacja z wyborze oferty z dnia 15 października 2018 r. dot. post. w trybie przetargu nieogr. o udzielenie zam. publ. nr KPP IV-0413-66/18 na "Przedłużenie ważności pakietów serwisowych i subskrypcji oprogramowania dla urządzeń sieciowych"
Przejdź do początku