Zamówienia publiczne

Zamówienie Biura Gospodarczego

z dnia 5 sierpnia 2021 r.
Ogłoszenie o zamówieniu - sukcesywna dostawa materiałów biurowych i piśmienniczych

​Ogłoszenie o zamówieniu na sukcesywną dostawę materiałów biurowych i piśmienniczych na potrzeby Sądu Najwyższego.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie, zamieszczane będą dokumenty związane z prowadzoną procedurą oraz składane oferty: miniportal.uzp.gov.pl/

 


Przejdź do początku