Zamówienia publiczne

Zamówienie Biura Gospodarczego

z dnia 4 sierpnia 2021 r.
Ogłoszenie o zamówieniu - sukcesywna dostawa artykułów spożywczych i wody

​Ogłoszenie o zamówieniu na  sukcesywną dostawę artykułów spożywczych i wody na potrzeby Sądu Najwyższego. 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie, zamieszczane będą dokumenty związane z prowadzoną procedurą oraz składane oferty: miniportal.uzp.gov.pl


Przejdź do początku