Zamówienia publiczne

Zamówienie Biura Informatyki

z dnia 2 października 2018 r.
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2 października 2018 r. dotycząca postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego nr KPP IV-0413-70/18 na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Sądu Najwyższego”
Przejdź do początku