Zamówienia publiczne

Zamówienie Biura Gospodarczego

z dnia 5 sierpnia 2020 r.
Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych, w tym wody, na potrzeby Sądu Najwyższego
Przejdź do początku