Zamówienia publiczne

Zamówienie Biura Informatyki

z dnia 23 maja 2018 r.
Informacja o wyborze oferty z dnia 23 maja 2018 r. dotycząca postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego nr KPP IV-0413-35/18 na „Dostawę zestawu serwerowego dla Sądu Najwyższego”
Przejdź do początku