Zamówienia publiczne

Zamówienie Biura Gospodarczego

z dnia 16 lipca 2020 r.
Informacja o otwarciu ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę materiałów biurowych i piśmienniczych na potrzeby Sądu Najwyższego
Przejdź do początku