Zamówienia publiczne

Zamówienie Biura Gospodarczego

z dnia 13 września 2019 r.
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch samochodów osobowych na potrzeby Sądu Najwyższego
Przejdź do początku