Zamówienia publiczne

Zamówienie Biura Gospodarczego

z dnia 11 lipca 2019 r.
Informacja o otwarciu ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych, w tym wody, na potrzeby Sądu Najwyższego
Przejdź do początku