Zamówienia publiczne

Zamówienie Biura Gospodarczego

z dnia 8 lipca 2019 r.
Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę trzech samochodów osobowych na potrzeby Sądu Najwyższego
Przejdź do początku