Zamówienia publiczne

Zamówienie Biura Administracyjnego

z dnia 22 maja 2019 r.
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na prowadzenie klubu odnowy biologicznej znajdującego się w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości (KUWS) przy pl. Krasińskich 2/4/6 w Warszawie
Przejdź do początku