Zamówienia publiczne

Zamówienie Sądu Najwyższego

z dnia 24 listopada 2021 r.
Prenumerata i dostawa prasy oraz fachowych czasopism prawniczych w roku 2022 na potrzeby Sądu Najwyższego i Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

Ogłoszenie o zamówieniu - świadczenie prenumeraty i dostawy prasy oraz fachowych czasopism prawniczych w roku 2022 na potrzeby Sądu Najwyższego i Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego nr postępowania KPP VII.2611.1.2021

​Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie, zamieszczane będą dokumenty związane z prowadzoną procedurą oraz składane oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl
Ogłoszenie o zamówieniu - 2021_BZP 00282483_01.pdf

SWZ.pdf

Załącznik nr 1 do SWZ - forlumarz ofertowy.docx

Załącznik nr 2a do SWZ - PPU.doc

Załącznik nr 2b do SWZ -PPU.doc

Załącznik nr 3 i 4 do SWZ - oświadczenia.docx

Przejdź do początku