Zamówienia publiczne

Zamówienie Biura Gospodarczego

z dnia 18 kwietnia 2019 r.
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaopatrywanie w paliwo służbowych pojazdów samochodowych Sądu Najwyższego

​Przedmiotem zamówienia jest zaopatrywanie w paliwo pojazdów samochodowych, będących w użytkowaniu Zamawiającego, w systemie kart bezgotówkowych w okresie od 01.06.2019 r. do 31.05.2022 r.

Przejdź do początku