Zamówienia publiczne

Zamówienie Biura Organizacyjnego

z dnia 10 grudnia 2019 r.
Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranym oraz usługi kurierskiej – w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek nieodręczonych
Przejdź do początku