Zamówienia publiczne

Zamówienie Biura Organizacyjnego

z dnia 3 grudnia 2019 r.
Odpowiedzi Sądu Najwyższego dot. świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usługi kurierskiej – w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek nieodręczonych (Nr KPPVI-077-4/19)
Przejdź do początku