Zamówienia publiczne

Zamówienie Biura Organizacyjnego

z dnia 14 listopada 2018 r.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o zamówienie publ. na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagr. oraz usługi kurierskiej-w zakresie przyjmowania,przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych
Przejdź do początku