Zamówienia publiczne

Zamówienie Biura Organizacyjnego

z dnia 6 listopada 2019 r.
Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usługi kurierskiej - w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych KPPVI-077-4/19
Przejdź do początku