Zamówienia publiczne

Zamówienie Biura Organizacyjnego

z dnia 10 października 2018 r.
Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usługi kurierskiej - w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych
Przejdź do początku